ارزیابی امور مالی سازمان و مباحث مربوط به امور حسابداری محور گفتگوها بود با تشریح بودجه عمومی فدراسیون ، برنامه مالی سازمان در شرایط دشوار کنونی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

"رئیس WKF  آنتونیو اسپینوس گفت : در WKF ما اصول حاکمیت خوب و مسئولیت پذیری را در تمام زمینه های عملیاتی خود دنبال می کنیم. وضعیت فعلی ناشی از همه گیری ویروس کرونا ، برنامه های ما را تغییر داده است ، اما ما آماده هستیم که پیش برویم و با شرایط سازگار شویم. گفتگوهای امروز ، ما را در رسیدن به این هدف  یاری می دهد تا آمادگی لازم جهت  ادامه مسیر درست را داشته باشیم . من می خواهم از مایکل دینسدیل بخاطر سخت کوشی و وقت گذاشتن امروز برای بازدید از ما تشکر کنم.

(تصویر: از چپ به راست: مشاور ارشد WKF ، Francisco Alegrete ، خزانه دار كل WKF مایكل دینسدیل ، رئیس WKF آنتونیو اسپینوس و حسابدار اجرایی WKF Beatriz Mosquera
)

 

WKF President Antonio Espinós welcomed WKF General Treasurer Michael Dinsdale at the WKF Headquarters in Madrid today

WKF President Antonio Espinós welcomed WKF General Treasurer Michael Dinsdale at the WKF Headquarters in Madrid today

The evaluation of the finances of the organisation and discussions on accounting affairs centred the conversations. The financial plan of the organisation amid the current challenging circumstances was also analysed as the general budget of the federation was outlined

“At the WKF we follow the principles of good governance and responsibility across all areas of our operations. The current situation caused by the pandemic has altered our plans, but we are ready to move on and to adapt to the circumstances. Our conversations today helped us to achieve this goal and we are ready to continue going in the right direction. I want to express my gratitude to Michael Dinsdale for his hard work and for taking the time to visit us here today,” said WKF President Antonio Espinós

(Picture: From left to right: WKF Senior Adviser Francisco Alegrete, WKF General Treasurer Michael Dinsdale, WKF President Antonio Espinós, and WKF Executive Accountant Beatriz Mosquera

چاپ  ایمیل